Formació

Cursos destacats

27/09/2022

Data: 27 de setembre de 2022 de 16 a 18.30 hores

Formació exclusiva per a persones col·legiades i precol·legiades

La situació que estem vivint ens està portant a plantejar-nos noves estratègies en el procés de recerca de feina. L’entrevista de selecció forma part d’aquest procés i també s’ha vist afectada per la nova situació.

29/09/2022

Dates: 29 de setembre, 6 i 13, 20 d'octubre de 2022 de 16 a 19 hores

Els SSB estan formats per  equips pluridisciplinars de professionals, els equips bàsics d’atenció social (EBAS), que tenen com a objectiu promoure els mecanismes de prevenció i intervenció en persones i famílies o grups socials, especialment si es troben en situació de vulnerabilitat, de risc o d’exclusió social.

Manresa, 03/10/2022

Dates: 3, 5, 17, 19, 24 d’octubre i 7 de novembre de 2022 de 16 a 20 hores

L’objectiu general és augmentar el coneixement dels assistents entorn la problemàtica del suïcidi per abordar amb èxit els casos dins del seu àmbit. 

Tots els cursos

Exemple: 27/09/2022
Exemple: 27/09/2022
14/11/2022

Dates: 14, 17, 21, 24 i 28 de novembre i 1 de desembre de 2022 de 16 a 19.30 i les dos darreres sessions de 16 a 19 hores

Les prestacions econòmiques de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

15/11/2022

Dates: 15, 22, 29 novembre de 16 a 19 hores, 13 i 20 desembre de 2022  de 16 a 19.30 hores.

El codi deontològic de la professió de Treball social defineix l’informe social com el dictamen tècnic que serveix d’instrument documental que elabora i firma amb caràcter exclusiu el professional del treball social. 

Pàgines