Formació

Cursos destacats

Lleida, 21/01/2020

Dates: 21 de gener, 17 de març, 19 de maig i 7 de juliol de 2020

Som agents de canvi i el nostre  principal recurs com a  treballador socials és el propi professional. Amb aquest Nivell 4 de formació, el  professional assoleix un nivell de profunditat en el maneig del genosociograma des d’on incidir en, en primera instancia en els propis processos personals per poder estar en condicions d’incidir en els processos de canvi  de les famílies i/o individu.

Lleida, 22/01/2020

Dates: 22 de gener, 19 de febrer i 18 de març de 2020

Col·legiats: gratuït

Durada: 4.5 hores

Quan exercim el rol de treballadora social ens poden abordar certs dubtes com saber quin papers té en l'equip, quin encàrrec s’ha de fer, com s’han d'abordar els casos i on queda l’ètica professional i personal.

Lleida, 23/01/2020

Dates: 23, 30 de gener, 6, 13 i 20 de febrer de 2020

Objectius:

Donar a conèixer les prestacions que dona el sistema de la Seguretat Social, per dotar d’eines econòmiques els professionals del Treball Social dels àmbits de serveis socials i salut, per poder donar resposta a situacions individuals, familiars, que es presenten en la nostra tasca diària.

 

Tots els cursos

Exemple: 21/01/2020
Exemple: 21/01/2020
Lleida, 21/01/2020

Dates: 21 de gener, 17 de març, 19 de maig i 7 de juliol de 2020

Som agents de canvi i el nostre  principal recurs com a  treballador socials és el propi professional. Amb aquest Nivell 4 de formació, el  professional assoleix un nivell de profunditat en el maneig del genosociograma des d’on incidir en, en primera instancia en els propis processos personals per poder estar en condicions d’incidir en els processos de canvi  de les famílies i/o individu.

Lleida, 22/01/2020

Dates: 22 de gener, 19 de febrer i 18 de març de 2020

Col·legiats: gratuït

Durada: 4.5 hores

Quan exercim el rol de treballadora social ens poden abordar certs dubtes com saber quin papers té en l'equip, quin encàrrec s’ha de fer, com s’han d'abordar els casos i on queda l’ètica professional i personal.

Lleida, 23/01/2020

Dates: 23, 30 de gener, 6, 13 i 20 de febrer de 2020

Objectius:

Donar a conèixer les prestacions que dona el sistema de la Seguretat Social, per dotar d’eines econòmiques els professionals del Treball Social dels àmbits de serveis socials i salut, per poder donar resposta a situacions individuals, familiars, que es presenten en la nostra tasca diària.

 

Lleida, 28/01/2020

Dates: 28 de gener, 25 de febrer, 31 de març i 28 d'abril de 2020

Amb l’anàlisi dels genosociograma des de la perspectiva sistèmica, adquirim una nova eina d’exploració i aproximació a la realitat de  les dinàmiques familiars. En aquest nivell 2 posem en pràctica el marc teòric assolit en el Nivell 1

Lleida, 30/01/2020

Data: 30 de gener de 2020

Exclusiu per col·legiats/des i precol·legiats/des 

T'adjudem a conèixer els aspectes més importants que comporta la recerca de feina i com estar millor preparats

Lleida, 04/02/2020

Dates: 4 febrer, 3 març,7 abril, 5 maig de 2020

Amb l’anàlisi dels genosociograma des de la perspectiva sistèmica, adquirim una nova eina d’exploració i aproximació a la realitat de  les dinàmiques familiars. En aquest nivell 2 posem en pràctica el marc teòric assolit en el Nivell 1

Lleida, 10/03/2020

Dates: 10 i 17 de març de 2020

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.