Formació

Cursos destacats

Lleida, 15/05/2020

Dates: 15 i 22 de maig de 2020

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Tots els cursos

Exemple: 01/04/2020
Exemple: 01/04/2020
Lleida, 15/05/2020

Dates: 15 i 22 de maig de 2020

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Agenda TSCAT