El grup de treball es va crear al juny del 2016 per professionals implicats  en la tasca del treball social com a perit forense.La principal finalitat és la promoció i difusió de la tasca social en l’àmbit judicial, així com delimitar la nostra actuació envers altres professions, participar activament en les dependències judicials i realitzar formació en aquest àmbit.

El treballador social com a perit forense té una visió especifica de les persones pel que fa a les relacions familiars, a través de l’abordatge del seu entorn social, mitjançant els recursos de la xarxa comunitària. Tenim coneixements tècnics per a realitzar un diagnòstic social a través de l’anàlisi de les relaciones familiars, socioeconòmiques, l’entorn laboral, formatiu, la vivenda i la salut.