Posicionaments

 

Comunicat en relació al paper de Serveis Socials en la tramitació de l’IMV

El Col·legi hem fet un comunicat davant la Guía de Procedimiento “Certificación por los Servicios Sociales de situaciones de exclusión social vinculadas al Ingreso Mínimo Vital” publicada pel Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, on s’estableix que els serveis socials i, transitòriament, les entitats del tercer sector “puedan certificar la existencia de situaciones complejas vinculadas al empadronamiento y unidad de convivencia de los solicitantes del IMV”.

En aquest comunicat, ens manifestem totalment en contra que els Serveis Socials hagin d'assumir aquesta tasca, ja que d’aquesta manera el que s’aconsegueix és sobrecarregar de tràmits i paperasa un sistema, ja de per sí prou sobrepassat de burocràcia. Considerem que la certificació d’aquestes situacions que exposa la Guia del Ministerio l’ha de realitzar la Seguretat Social, organisme del qual depèn aquesta prestació. Tampoc creiem oportú que recaigui sobre les entitats del tercer sector social la gestió d’uns tràmits corresponents a un recurs públic com és aquest Ingrés Mínim Vital.