Codi Deontològic

El Codi d'Ètica i Deontològic que adjuntem a continuació no és un codi nou: correspon a l'actualització del text del Codi d'Ètica dels Assistents Socials editat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, i aprovat en Assemblea General l'any 1989.

Deu anys més tard, l’any 2000, i tenint en compte els canvis de la societat, tant en els aspectes humans com en els costums i els mitjans tecnològics, es va considerar necessari posar el text del codi al dia per tal que continués essent una "guia a l'hora d'interpretar qüestions ètiques relacionades amb la conducta dels Diplomats en Treball Social i Assistents Socials en l'exercici de la professió, tant pel que fa als usuaris i clients dels serveis, com a la relació amb els col·legues i d'altres professionals, amb l'entitat per a la qual treballa o envers la societat i la mateixa professió".

Tot és renovable i res no és "per sempre". Caldrà, doncs, que tant les generacions actuals de professionals del Treball Social, amb el Consell de Deontologia Professional del Col·legi al capdavant, com les futures, l'analitzin i, si escau, en reformin el que sigui necessari.