Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Online
Dates de realització
Inici: 24 gener 2023
Fi: 28 febrer 2023
Horari: 16 a 19,30
Durada: 20.00 hores
Places
Màxim: 20
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  240.00€

ONLINE - Gestió de Projectes Socials

Programa

Dates: 24, 31 gener, 7, 14, 21, 28 de febrer de 2023 de 16 a 19,30 h ( 2 darreres sessió de 16 a 19 h)

Aquesta formació va dirigida a professionals, que estan relacionades amb l’àmbit de  l’atenció i intervenció social i que poden treballar en diferents àrees, on la seva pràctica professional està adreçada a gestionar projectes d’intervenció social.

Objectiu General

Dotar a l’alumnat dels coneixements, tècniques i instruments apropiats per a la identificació,  planificació, disseny, execució, avaluació i gestió de projectes d’intervenció social.

Objectius Específics

 • Conèixer les fases de la vida d’un projecte.
 • Identificar les necessitats de l’entorn social i fer una anàlisi pràctic de la realitat i dels recursos dels quals es disposen.
 • Conèixer els apartats per a la formulació de projectes i ser capaç de redactar-los conforme als estàndards mínims.
 • Realitzar el seguiment i l’avaluació de projectes.
 • Incloure la perspectiva feminista, intercultural i mediambiental, de manera transversal, en la gestió de projectes.
 • Saber redactar una memòria tècnica.

Programa

 1. Introducció: Fases i cicle de vida d’un projecte.
 2. L’anàlisi del context d’intervenció social.
 3. Anàlisi de la realitat: propostes metodològiques i moments de l’anàlisi.
 4. Informe de diagnòstic.
 5. El procés de planificació i disseny de projectes: estructura bàsica de la formulació de projectes.
 6. El desenvolupament de l’acció: execució i seguiment.
 7. L’avaluació de projectes: instrument per a millorar la intervenció.
 8. Disseny i tipus d’avaluació
 9. Desenvolupament de l’estudi d’avaluació, comunicació de resultats i incorporació de lliçons apreses.
 10. Inclusió dels enfocaments feminista, intercultural i mediambiental.
 11. Justificació i memòria tècnica.

Metodologia

Aquesta formació es durà a terme en modalitat on-line, a través de la plataforma del TSCAT, realitzant connexions en directe amb la docents els dies i horaris programats.

A les sessions s'aplicarà una metodologia activa i participativa, amb l'objectiu de què sigui l’alumnat qui generi l'aprenentatge. Es fomentarà la generació d'aprenentatge per descobriment i aprenentatge significatiu. A més, en els moments que sigui necessari, s’intercalaran exposicions magistrals.

Els continguts s’abordaran, principalment des de la pràctica, i tindran un enfocament actual i científic.

Avaluació

L’avaluació serà continuada i es portarà a terme mitjançant l'observació en l’aula de les activitats on es valorarà iniciativa, interès, participació, capacitat per resoldre problemes, expressió i comunicació d’idees, nivell de comprensió dels continguts dels materials didàctics i relació dels nous coneixements amb els coneixements previs.

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

Ana Sala Galindo

Llicenciada en psicologia, màster en neuroeducació i especialista en gènere i dinamització social, i en psicologia jurídica, forense i penitenciària. Actualment, treballa com a coordinadora del Servei d'Acompanyament a Víctimes del Delicte (SAVD) de la província de Lleida, soc professora associada al Grau de psicologia a la Universitat de Lleida i docent al Certificat de professionalitat de promoció de la igualtat entre dones i homes al CIFO de Lleida. Durant tota la meva trajectòria professional he treballat dissenyant i gestionant projectes d'intervenció social, coordinant equips de professionals i com a formadora en diferents entitats socials i empreses.

 

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 24, 31 gener, 7, 14, 21, 28 de febrer de 2023 de 16 a 19,30 h ( 2 darreres sessió de 16 a 19 h)

Aquesta formació va dirigida a professionals, que estan relacionades amb l’àmbit de  l’atenció i intervenció social i que poden treballar en diferents àrees, on la seva pràctica professional està adreçada a gestionar projectes d’intervenció social.

Objectiu General

Dotar a l’alumnat dels coneixements, tècniques i instruments apropiats per a la identificació,  planificació, disseny, execució, avaluació i gestió de projectes d’intervenció social.

Objectius Específics

 • Conèixer les fases de la vida d’un projecte.
 • Identificar les necessitats de l’entorn social i fer una anàlisi pràctic de la realitat i dels recursos dels quals es disposen.
 • Conèixer els apartats per a la formulació de projectes i ser capaç de redactar-los conforme als estàndards mínims.
 • Realitzar el seguiment i l’avaluació de projectes.
 • Incloure la perspectiva feminista, intercultural i mediambiental, de manera transversal, en la gestió de projectes.
 • Saber redactar una memòria tècnica.

Programa

 1. Introducció: Fases i cicle de vida d’un projecte.
 2. L’anàlisi del context d’intervenció social.
 3. Anàlisi de la realitat: propostes metodològiques i moments de l’anàlisi.
 4. Informe de diagnòstic.
 5. El procés de planificació i disseny de projectes: estructura bàsica de la formulació de projectes.
 6. El desenvolupament de l’acció: execució i seguiment.
 7. L’avaluació de projectes: instrument per a millorar la intervenció.
 8. Disseny i tipus d’avaluació
 9. Desenvolupament de l’estudi d’avaluació, comunicació de resultats i incorporació de lliçons apreses.
 10. Inclusió dels enfocaments feminista, intercultural i mediambiental.
 11. Justificació i memòria tècnica.

Metodologia

Aquesta formació es durà a terme en modalitat on-line, a través de la plataforma del TSCAT, realitzant connexions en directe amb la docents els dies i horaris programats.

A les sessions s'aplicarà una metodologia activa i participativa, amb l'objectiu de què sigui l’alumnat qui generi l'aprenentatge. Es fomentarà la generació d'aprenentatge per descobriment i aprenentatge significatiu. A més, en els moments que sigui necessari, s’intercalaran exposicions magistrals.

Els continguts s’abordaran, principalment des de la pràctica, i tindran un enfocament actual i científic.

Avaluació

L’avaluació serà continuada i es portarà a terme mitjançant l'observació en l’aula de les activitats on es valorarà iniciativa, interès, participació, capacitat per resoldre problemes, expressió i comunicació d’idees, nivell de comprensió dels continguts dels materials didàctics i relació dels nous coneixements amb els coneixements previs.

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

Ana Sala Galindo

Llicenciada en psicologia, màster en neuroeducació i especialista en gènere i dinamització social, i en psicologia jurídica, forense i penitenciària. Actualment, treballa com a coordinadora del Servei d'Acompanyament a Víctimes del Delicte (SAVD) de la província de Lleida, soc professora associada al Grau de psicologia a la Universitat de Lleida i docent al Certificat de professionalitat de promoció de la igualtat entre dones i homes al CIFO de Lleida. Durant tota la meva trajectòria professional he treballat dissenyant i gestionant projectes d'intervenció social, coordinant equips de professionals i com a formadora en diferents entitats socials i empreses.

 

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.