Publicacions

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya disposem de diferents publicacions d’interès professional que podeu consultar en aquest apartat:   

Revista de Treball Social (RTS)

Publicació especialitzada editada pel Col·legi i de periodicitat quadrimestral

Més informació sobre la RTS

Publicacions no periòdiques

Editades pel Col·legi, inclouen els Monogràfics, Dossiers de Treball i el Premi Dolors Arteman.

Consulta les normes de presentació d’aquestes publicacions a la Guia de publicacions

Altres publicacions

Publicacions en les quals hi ha col·laborat el Col·legi.

Website content layout

Share this post

No hi ha dades

No hi ha dades

No hi ha dades

No hi ha dades

No hi ha dades

No hi ha dades

No hi ha dades

Departament de Benestar Social i Família
Dixit
Diputació de Barcelona
Sabadell Professional
La Intercol·legial