Això t’interessa!

En aquesta secció trobareu informació sobre activitats (actes, jornades, congressos, presentacions, etc.) relacionades amb la temàtica del treball social i d’interès per al col·lectiu professional, que poden estar organitzades per institucions, entitats i/o col·legiades. 

Vols donar a conèixer un acte propi?

Si realitzes alguna activitat vinculada al treball social i estàs interessada a donar-li difusió, et podem ajudar. Omple aquest formulari amb la informació bàsica de l'acte i el publicarem en aquest apartat (subjecte a les condicions que s'indiquen al final de la pàgina).

Propers actes

4ª Edició El valor de les cures en Salut Mental Màster Propi (60 ECTS)

Aquest Màster vol oferir al professional coneixements i la capacitat de desenvolupar habilitats respecte al Model de Recuperació (Anthony) i cocreació amb la persona, el suicïdi, la soledat i el treball en xarxa comunitària (sanitària i social).

El Model de Recuperació va més enllà de la malaltia, suposa un procés de canvi organitzatiu clau en el sistema de la salut mental, adaptant els recursos mitjançant programes específics a la persona, facilitant el seu apoderament respecte a la pressa de decisions en el pla de tractament propi, el suport d’ajuda mútua, la participació en la planificació de les activitats i avaluació dels serveis.

 

Data i hora:
10/01/2023
8:30
Lloc:
Online
Dixit
Diputació de Barcelona
La Intercol·legial